Door de bomen het bos zien

Leiderschapsontwikkeling

Tegenwoordig zijn de verwachtingen van leiders hoog. Medewerkers zijn gebaad bij vrijheid, maar dit vraagt tegelijkertijd dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes. Leiders die niet bijdragen aan meer begrip en bewustzijn, ervaren steeds meer weerstand en vertraging in het realiseren van doelen. Hierdoor is het duidelijk dat leiders aan hun eigen begrip en bewustzijn dienen te werken, want kun je mensen leiden naar wegen die je zelf niet hebt bewandeld?

Leiderschap over anderen begint dus met leiderschap over jezelf. Otto Scharmer, schrijver van ‘Theory U’, noemt ons eigen bewustzijn de blinde vlek in leiderschapsontwikkeling. &Beter onderschrijft deze theorie. Juist waar mensen geen eigenaarschap durven te nemen voor hun eigen angsten en blinde vlekken, ontstaan conflicten en onrust binnen organisaties. Dit gaat ten koste van het primaire proces en de samenwerking. Dit fenomeen noemt men ook wel de onderstroom in een organisatie. De onderstroom gaat over de ongrijpbare en onbewuste zaken, welke vertaald kan worden met cultuur, ook wel de informele organisatie. Denk bijvoorbeeld aan ervaringen, emoties, indrukken, verwachtingen, etc. De onderstroom is hierdoor minder goed te managen.

Doordat de onderstroom moeilijk grijpbaar is en lastig te sturen, zijn managers vaak bang voor de onderstroom. Woorden zoals aandacht, zingeving, gevoelens, onderbuik en indrukken zijn woorden die liever niet in de vocabulaire van een manager staan. Maar hoe harder de druk vanuit de bovenstroom (het management/het zichtbare deel van de ijsberg), des te groter de tegendruk uit de onderstroom.

Door het negeren en ontkennen van de aanwezigheid van de onderstroom, ontneemt het management zichzelf een grote kans om een organisatie beter te laten functioneren. De onderstroom is namelijk veel sterker dan de bovenstroom, net zoals op het beroemde plaatje met de ijsberg. Om een organisatie goed te managen moeten bovenstroom en onderstroom met elkaar worden verbonden. Hierbij gaat het erom dat managers aandacht geven aan hun medewerkers. Opmerkingen en ideeën dienen serieus genomen worden, waarna deze daadwerkelijk gebruikt worden. De taal van het management moet vertaald worden naar de dagelijkse werkpraktijk van de medewerkers, en andersom.

Daartegenover staat dat er zonder wrijving geen glans ontstaat. Hiermee komt de rol van executive coaching tevoorschijn, welke een vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarde voor elke manager en bestuurder wordt. Het is namelijk erg verleidelijk om in de valkuil van ‘eigen gelijk’ te stappen. Wil je jouw organisatie transformeren naar de beste versie? Dan dien je ook persoonlijk te transformeren. Bewustzijn groeit immers niet onbewust, en de wil om te veranderen niet ongewild.

Categorieën

Bert Hendriks MBA

Binnenwei 46 | 8409JK Hemrik

+31(0)6 517 09 770

info@enbeter.nl

enbeter.nl

Share This