Missie en visie

Hoger doel:
&Beter ontwikkelt en verbetert organisatieresultaten door de ontwikkeling van leiderschap, teams en werknemers. Dit met werkplezier, drive en passie als uitgangspunt, waardoor medewerkers verbonden worden aan de resultaten van de organisatie.

Gewaagd doel: Werkgeluk
Mensen inzetten op werkzaamheden waar ze goed in zijn (of kunnen worden), waardoor medewerkers beter hun rol kunnen vervullen en eigenaarschap kunnen nemen in wat ze doen.

&Beter gelooft dat een helder toekomstperspectief van het bedrijf daarin essentieel is. Daarnaast zijn gemotiveerde medewerkers, die lol in hun werk hebben, een voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. Op deze manier bewegen zij mee naar de toekomst. De leider van het bedrijf of een afdeling heeft daarin een bepalende rol. Hij/zij is degene die ruimte en vertrouwen kan geven om mensen, en daarmee het bedrijf, te laten groeien.

Kernwaarden:

Verbinding: Met verbinding kan ‘alles’, vanuit het principe: ‘zacht (hart) voor de mens en hard voor het resultaat’.
Wilskracht: De belangrijkste keuze om te (gaan) kunnen, is wilskracht.
Plezier: In de basis wil iedereen graag plezier in zijn werk en klanten willen graag met bedrijven samenwerken die plezierig zijn.
Moed: Moed om te veranderen en de veranderangst te overwinnen, de goede dingen te doen en de dingen goed te doen.
Vertrouwen: Vertrouwen in mensen en tussen mensen onderling is de basis.

Kernkwaliteiten:

Energie: Energie is een belangrijke voorwaarde voor (toekomstig) succes. &Beter levert een energieke bijdrage aan het ontwikkelen van rendement en continuïteit van de ondernemingen door mensen en teams beter te laten presteren.
Deskundigheid: Mijn carrière kenmerkt zich in het ontwikkelen van bedrijven en de daarmee gepaard gaande prestatieverbeteringen. Mensen staan daarin steeds centraal.
Expert: Kennis, kunde en ervaring (vlieguren).
Drive: Doorzetten en vasthouden en er plezier aan beleven.

Categorieën

Bert Hendriks MBA

Binnenwei 46 | 8409JK Hemrik

+31(0)6 517 09 770

info@enbeter.nl

enbeter.nl

Share This