Over Ons

Voor ondernemers, leiders, managers en bestuurders van organisaties is het elke dag een uitdaging: mensen goede dingen laten doen en zelf dingen goed doen. Wat kunnen collega’s zelf? En wat moeten we eventueel voor ze beslissen? Het is balanceren tussen commitment en control.

Slaan we door in control, creëren we ‘bewegingsloze’ mensen? Bouwen op commitment vraagt om het loslaten van de ‘onzekerheid’ vanuit de leider/ondernemer. Komt het wel goed? Gaat het wel snel genoeg? Doen de medewerkers de juiste dingen?

Je weet dat het beter is om energie en passie te ontluiken bij je mensen door te ‘vinken’ en niet ‘vonken’, maar hoe doe je dat en hoe biedt je alle bedrijfsuitdagingen het hoofd? Je medewerkers moesten eens weten wat je allemaal op je bordje had. Het Sociaal Plan Bureau omschrijft de uitdaging om goed personeel vast te houden als een van de grootste voor de komende jaren.

Ondernemers, leiders, managers en bestuurders laten hier juist veel liggen doordat ze niet de potentie benutten dat er is. Zij denken dat ze alles zelf moeten oplossen en vergeten de kracht van hun medewerkers te benutten. Daarnaast worden juist de drijfveren van medewerkers om plezier, lol en geluk in hun werk te ervaren steeds belangrijker. Met name onder jonge werknemers is het wisselen van baan vanwege onvrede over de baas groot. Uit onderzoek van Gallup blijkt dat maar 13% van de werknemers echt geëngageerd zijn. En daar kunnen leiding en managers verandering in brengen. Bovendien toont onderzoek aan dat geëngageerde medewerkers juist het ondernemerschap boosten , wat aanstekelijk werkt. Men verlangt naar autonomie (verlangen regie te voeren over ons eigen leven), meesterschap (drang om steeds beter te worden in iets wat ertoe doet) en zingeving (de behoefte om te doen wat we doen, in dienst van iets dat groter is dan onszelf). Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers eigenaar worden over hun eigen werk en daarin gaan leiden in plaats van volgen? Dat ze durven en weten dat ze worden geholpen in plaats van veroordeeld?

&Beter helpt mee om ondernemers, managers en medewerkers te laten doen wat nodig is voor het beste resultaat voor nu, en in voor de toekomst. Door ondernemers, managers en leidinggevenden te inspireren, te versterken en verbinding te laten maken met hun medewerkers ontstaat er een effectieve samenwerking. Hierin ontstaat plezier en energie om gestelde doelen te behalen. Ze zorgen ervoor dat het werk aansluit bij de wensen en mogelijkheden en stimuleren groei en ontwikkeling.

Bovendien benoemen mensen vaker wat goed gaat, dan dat wat niet goed gaat. Hierdoor ontstaat er vertrouwen en gezonde conflicten welke gaan over wat het beste is voor de medewerker en het bedrijf. Niet op zoek zijn naar schuldigen, maar symptomen vinden en op zoek naar oorzaken.

Het resultaat is “bevlogen leiderschap” wat iedereen laat vonken en vinken.
“In de schaduw van een dikke boom groeit weinig”

Categorieën

Bert Hendriks MBA

Binnenwei 46 | 8409JK Hemrik

+31(0)6 517 09 770

info@enbeter.nl

enbeter.nl

Share This